2bike4alzheimer 2020 verplaatst naar volgend jaar

Normal b011827178298db9cdf90eb53d87430f152b0de0
03-Jun-2020 | 09:06

We hebben het lastige besluit moeten nemen om 2bike4alzheimer dit jaar niet door te laten gaan. 2bike4alzheimer editie 2020 wordt verplaatst naar 18 en 19 september 2021. Een ingewikkeld besluit, maar de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en andere betrokkenen staan voorop. Daarbij komt ook dat 2bike4alzheimer een vergunning plichtig evenement is en hierover pas eind augustus nieuwe besluiten genomen worden. Dat maakt het risico voor ons te groot om (financiële) verplichtingen aan te gaan.

Alle ingeschreven deelnemers staan automatisch ingeschreven voor editie 2021. Ook het opgehaalde bedrag blijft staan en nemen we mee naar volgend jaar. Wij maken er dan een extra bijzondere gebeurtenis van, met nog meer deelnemers en met nog meer opbrengsten voor dementieonderzoek.

Heb je vragen over ons besluit? Mail dan naar 2bike4alzheimer@alzheimer-nederland.nl.

Blijf gezond en tot volgend jaar! 💛