2bike4alzheimer

2bike4alzheimer 2021
Heart transparent
26%
 53.159 /  200.000 euro hebben we op dit moment al samen opgehaald via

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.